Puuha-Marit ry:n varsinainen kokous                                                                  

Aika:             27.2.2022 klo 12

Paikka:         Online, https://meet.google.com/rok-ypci-rsf

 

 

ESITYSLISTA                   

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta                      

3. Kokouksen muiden toimihenkilöiden valinta

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

8. Lippukunnanjohtajan ja varajohtajan vaali

9. Hallituksen lukumäärän vahvistaminen

10. Lippukunnan sihteerin, rahastonhoitajan ja hallituksen muiden jäsenten vaali

11. Valitaan johtajistosta nimetyt vastuuhenkilöt

12. Kuluvan toimikauden jäsenmaksun vahvistaminen

13. Toiminnantarkastajien vaali

14. Lippukunnan kokousedustajien nimeäminen

15. Kokouksen päättäminen