Tulosta

                           Tervetuloa Puuha-Marit ry:n varsinaiseen kokoukseen!
 

                            Aika:      24.2.2019 klo 14

                           Paikka:   Vaahteratie 6, Oitti

 

                          ESITYSLISTA   

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen muiden toimihenkilöiden valinta
    (sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat)

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen
     ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman, tapahtumakalenterin
     ja talousarvion vahvistaminen

8. Hallituksen lukumäärän vahvistaminen

9. Lippukunnan sihteerin, rahastonhoitajan ja
    hallituksen muiden jäsenten valitseminen

                         10. Valitaan johtajistosta nimetyt vastuuhenkilöt

11. Kuluvan toimikauden jäsenmaksun vahvistaminen

12. Toiminnantarkastajien vaali

13. Lippukunnan kokousedustajien nimeäminen

14. Muut mahdolliset asiat

15. Kokouksen päättäminen