Puuha-Marit ry:n vuosikokous

Aika: sunnuntai 25.2.2024 klo 12.00.

Paikka: Oitin seurakuntatalo, Sykärintori 4, 12100 Oitti

 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen muiden toimihenkilöiden valinta

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Ilmoitusasiat

7. Vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

9. Lippukunnanjohtajan ja varajohtajan vaali

10. Hallituksen lukumäärän vahvistaminen

11. Lippukunnan sihteerin, rahastonhoitajan ja hallituksen muiden jäsenten valitseminen

12. Valitaan johtajistosta nimetyt vastuuhenkilöt

13. Kuluvan toimikauden jäsenmaksun vahvistaminen

14. Toiminnantarkastajien vaali

15. Lippukunnan kokousedustajien nimeäminen

16. Muut esille tulevat asiat

17. Kokouksen päättäminen