Tervetuloa Puuha-Marit ry:n varsinaiseen kokoukseen!

Aika: 21.2.2021 klo 14.00
Paikka: Online, https://meet.google.com/nee-srjk-icz

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen muiden toimihenkilöiden valinta
(sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat)

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman, tapahtumakalenterin ja talousarvion vahvistaminen

8. Hallituksen lukumäärän vahvistaminen

9. Lippukunnan sihteerin, rahastonhoitajan ja hallituksen muiden jäsenten valitseminen

10. Valitaan johtajistosta nimetyt vastuuhenkilöt

11. Kuluvan toimikauden jäsenmaksun vahvistaminen

12. Toiminnantarkastajien vaali

13. Lippukunnan kokousedustajien nimeäminen

14. Muut mahdolliset asiat

15. Kokouksen päättäminen